Mediclinic

Rezidenční místa v oboru VPL 2019

Společnost MediClinic a.s. vypisuje 2. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA v oboru Všeobecné praktické lékařství.

Název a adresa vyhlašovatele:
MediClinic a.s.
Minská 84/97
616 00 Brno Žabovřesky

Seznam přidělených rezidenčních míst v oboru Všeobecné praktické lékařství:

Kraj
Liberecký
Plzeňský

Adresa pro podání přihlášky:

MediClinic a.s.
Personální oddělení
Šumavská 416/15
Budova A, II. patro
602 00 Brno

Obálka musí být označena: Výběrové řízení: Rezidenční místa 2019 a opatřena zpáteční adresou žadatele. Lhůta pro podání přihlášky je nejpozději 15. 10. 2019.

K následným osobním pohovorům budou vybraní účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

Do výběrového řízení na rezidenční místo se mohou přihlásit:
 • Absolventi magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství
 • Lékaři ve specializační přípravě

Seznam dokladů, které uchazeči přikládají k přihlášce:

 1. Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta
 2. Osobní dotazník rezidenta vč. 1 fotografie pasového formátu
 3. Potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZČR)
 4. Neověřená kopie dokladu o získání odborné způsobilosti
 5. Neověřená kopie specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal)
 6. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)
 7. Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 8. Přehled odborné praxe

Kritéria pro hodnocení uchazeče:

 1. zájem o práci v oboru VPL 1 - 10 bodů
 2. zájem o výkon povolání v daném regionu 1 - 10 bodů
 3. předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL 1 - 10 bodů
 4. komunikační schopnosti 1 - 10 bodů
Celkem 4 - 40 bodů

Způsob hodnocení:

PODPRŮMĚRNÉ hodnocení 1 - 3 body, PRŮMĚRNÉ hodnocení 4 - 6 bodů, NADPRŮMĚRNÉ hodnocení 7 - 10 bodů. Hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo podle počtu získaných bodů (4 - 40 bodů).

Pokud máte zájem o další informace, jsme Vám k dispozici na níže uvedeném kontaktu:

Ing. Kateřina TOMÁŠKOVÁ
Šumavská 416/15
602 00 Brno
e-mail: katerina.tomaskova@mediclinic.cz
tel.: + 420 549 121 532
mob.: +420 733 679 582

Dokumenty ke stažení:

Přihláška do výběrového řízení
Osobní dotazník rezidenta
Jazyková stupnice Rady Evropy

Informujte se o svých
nárocích z veřejného pojištění

Pro pacienta

Přehled nabízených
očkování

Pro pacienta

Interaktivní mapa
ordinací v čr

Pro pacienta

Prohlédněte si nové číslo
časopisu MediClinic Plus

Pro pacienty

Registrace nového pacienta

Je jednoduché přejít k nám, nemusíte navštívit svého praktika.

Používáme cookies ke zlepšení fungování našeho webu a personalizaci reklamy. Pokračováním v prohlížení souhlasíte s jejich používáním.

SOUHLASÍM