Mediclinic
left right

Rezidenční místa v oboru VPL 2024

Společnost Mediclinic a.s. vypisuje PRVNÍ KOLO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA v oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ pro lékařské zdravotnické pracovníky.

Název a adresa vyhlašovatele:
Mediclinic a.s.
Minská 84/97
616 00 Brno Žabovřesky

Seznam přidělených rezidenčních míst v oboru VPL:

1 rezidenční místo – Jihočeský kraj
1 rezidenční místo – Jihomoravský kraj
1 rezidenční místo – Karlovarský kraj
1 rezidenční místo – Liberecký kraj
1 rezidenční místo – Moravskoslezský kraj
1 rezidenční místo – Plzeňský kraj
1 rezidenční místo – Středočeský kraj
1 rezidenční místo – Ústecký kraj
1 rezidenční místo – Zlínský kraj

Adresa pro podání přihlášky:
Mediclinic a.s.
Personální oddělení
Šumavská 416/15
Budova A, II. patro
602 00 Brno

Obálka musí být označena: Výběrové řízení: Rezidenční místa v oboru Všeobecné praktické lékařství 2024 a opatřena zpáteční adresou žadatele. Lhůta pro podání přihlášky je nejpozději 22. 7. 2024. K následným osobním pohovorům budou vybraní účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení:
Splnění podmínek uvedených ve vyhlášce č.186/2009 Sb., doložení dokladů viz. Seznam dokladů, které uchazeč přikládá k přihlášce.
Uchazeč o rezidenční místo vypsané pro rok 2024 musí být zařazen do příslušného oboru po 1. 7. 2017.

Seznam dokladů, které uchazeči přikládají k přihlášce:
 1. Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta
 2. Osobní dotazník rezidenta vč. 1 fotografie pasového formátu
 3. Potvrzení o zařazení do oboru Všeobecné praktické lékařství (nebo doklad o zaslání žádosti na MZČR)
 4. Neověřená kopie dokladu o získání odborné způsobilosti
 5. Neověřená kopie specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal)
 6. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)
 7. Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 8. Přehled odborné praxe
Kritéria pro hodnocení uchazeče:
 1. zájem o práci v daném oboru 1 - 10 bodů
 2. zájem o výkon povolání v daném regionu 1 - 10 bodů
 3. předpoklady a znalosti důležité z hlediska oboru 1 - 10 bodů
 4. komunikační schopnosti 1 - 10 bodů
Celkem 4 - 40 bodů

Způsob hodnocení:
PODPRŮMĚRNÉ hodnocení 1 - 3 body, PRŮMĚRNÉ hodnocení 4 - 6 bodů, NADPRŮMĚRNÉ hodnocení 7 - 10 bodů. Hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo podle počtu získaných bodů (4 - 40 bodů).

Pokud máte zájem o další informace, jsme Vám k dispozici na níže uvedeném kontaktu:
Ing. Alena MYSLIVCOVÁ
Šumavská 416/15
602 00 Brno
e-mail: alena.myslivcova@mediclinic.cz
mob.: +420 733 679 585
tel.: + 420 549 121 532

Dokumenty ke stažení:
Přihláška do výběrového řízení
Osobní dotazník rezidenta
Jazyková stupnice Rady Evropy

Informujte se o svých
nárocích z veřejného pojištění

Pro pacienta

Přehled nabízených
očkování

Pro pacienta

Interaktivní mapa
ordinací v čr

Pro pacienta

Prohlédněte si nové číslo
časopisu MediClinic Plus

Pro pacienty

Registrace nového pacienta

Je jednoduché přejít k nám, nemusíte navštívit svého praktika.

© copyright MediClinic 2024 Created by inCUBE

Vážení pacienti,

blíží se doba dovolených, informace o dovolených, zástupech a také úpravách ordinačních hodin v době prázdnin najdete na našich webových stránkách u konkrétní ordinace nebo také v naší aplikaci.

 Prosíme, buďte k ostatním pacientům a také personálu ordinací ohleduplní, proto v případě jakéhokoliv respiračního onemocnění vstupujte do čekárny a ordinace s respirátorem.

Děkujeme za pochopení, MediClinic.

zavřít