Mediclinic
left right

Náhradnické rezidenční místo VPL Nepomuk

Společnost MediClinic a.s. vypisuje PRVNÍ KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA NÁHRADNICKÉ REZIDENČNÍ MÍSTO v oboru Všeobecné praktické lékařství pro lékařské zdravotnické pracovníky.

Název a adresa vyhlašovatele:
MediClinic a.s.
Minská 84/97
616 00 Brno Žabovřesky

Seznam přidělených rezidenčních míst v oboru VPL:

1 rezidenční místo - Plzeňský kraj - Nepomuk

Adresa pro podání přihlášky:
MediClinic a.s.
Personální oddělení
Šumavská 416/15
Budova A, II. patro
602 00 Brno

Obálka musí být označena: Výběrové řízení: Rezidenční místo v oboru Všeobecné praktické lékařství 2022 a opatřena zpáteční adresou žadatele. Lhůta pro podání přihlášky je nejpozději 14. 12. 2022. K následným osobním pohovorům budou vybraní účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení:
Splnění podmínek uvedených ve vyhlášce č.186/2009 Sb., doložení dokladů viz. Seznam dokladů, které uchazeč přikládá k přihlášce.
Uchazeč o rezidenční místo vypsané pro rok 2022 musí být zařazen do příslušného oboru po 1. 7. 2017.

Seznam dokladů, které uchazeči přikládají k přihlášce:
 1. Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta
 2. Osobní dotazník rezidenta vč. 1 fotografie pasového formátu
 3. Potvrzení o zařazení do oboru Všeobecné praktické lékařství (nebo doklad o zaslání žádosti na MZČR)
 4. Neověřená kopie dokladu o získání odborné způsobilosti
 5. Neověřená kopie specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal)
 6. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)
 7. Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 8. Přehled odborné praxe
Kritéria pro hodnocení uchazeče:
 1. zájem o práci v daném oboru 1 - 10 bodů
 2. zájem o výkon povolání v daném regionu 1 - 10 bodů
 3. předpoklady a znalosti důležité z hlediska oboru 1 - 10 bodů
 4. komunikační schopnosti 1 - 10 bodů
Celkem 4 - 40 bodů

Způsob hodnocení:
PODPRŮMĚRNÉ hodnocení 1 - 3 body, PRŮMĚRNÉ hodnocení 4 - 6 bodů, NADPRŮMĚRNÉ hodnocení 7 - 10 bodů. Hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo podle počtu získaných bodů (4 - 40 bodů).

Pokud máte zájem o další informace, jsme Vám k dispozici na níže uvedeném kontaktu:
Ing. Alena HAVLÍČKOVÁ
Šumavská 416/15
602 00 Brno
e-mail: alena.havlickova@mediclinic.cz
tel.: + 420 549 121 532
mob.: +420 733 679 585

Dokumenty ke stažení:
Přihláška do výběrového řízení
Osobní dotazník rezidenta
Jazyková stupnice Rady Evropy

Informujte se o svých
nárocích z veřejného pojištění

Pro pacienta

Přehled nabízených
očkování

Pro pacienta

Interaktivní mapa
ordinací v čr

Pro pacienta

Prohlédněte si nové číslo
časopisu MediClinic Plus

Pro pacienty

Registrace nového pacienta

Je jednoduché přejít k nám, nemusíte navštívit svého praktika.

© copyright MediClinic 2022 Domácí péče Praha Created by inCUBE

Vážení pacienti,

v našich ordinacích rozdělujeme ordinační hodiny pro zdravé a nemocné pacienty. Některé ordinace proto objednávají všechny své pacienty. Informace o ordinačních hodinách a provozu ordinace, kterou navštěvujete, najdete na našich webových stránkách.

Prosíme, v případě respiračního onemocnění v prostorách ordinace používejte respirátor FFP2.

Děkujeme za pochopení, MediClinic.

zavřít