Mediclinic

OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKOVÝM NÁKAZÁM

Meningokokových infekcí je několik typů (A, C, B, W135, Y). V České republice v posledních letech jasně převládá typ B. Toto onemocnění má velmi rychlý průběh (během několika hodin může dojít k selhání organizmu) a způsobuje různé formy zánětů mozkových blan nebo sepse.

Infekce se šíří vzdušnou cestou. Onemocnění nejčastěji postihuje malé děti a mladé lidi, u kterých má největší preventivní význam očkování.

Využijte programu zvýhodněného očkování proti meningokokovým nákazám a získejte s VZP příspěvek až do výše 2 500 Kč pro děti do 18 let a až do výše 500 Kč pro dospělé vč. aplikace.

KOMU JE PŘÍSPĚVEK URČEN?

Příspěvek je určen pro pojištěnce/pacienty VZP, kteří jsou současně členy Klubu pevného zdraví a nemají dluh u VZP.

Příspěvek nebude poskytnut klientům, kteří čerpali příspěvek na očkování proti meningokokovým nákazám v roce 2017/2018 nebo kteří mají nárok na tohoto očkování z veřejného zdravotního pojištění, tzn. následující skupiny:
  • pacienti s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny
  • po transplantaci kmenových hemopoetických buňek
  • se závažnou poruchou imunitního systému (vyžadující dispenzarizaci na specializovaném pracovišti)
  • po prodělání invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekce.

JAK ZÍSKAT PŘÍSPĚVEK?

  • očkování lze aplikovat ve dvoudávkovém schématu
  • příspěvek je určen na 1 dávku očkovací látky
  • lékař vystaví doklad o nákupu očkovací látky a potvrzení o aplikaci
  • pokud je dítě očkované u jiného než registrujícího lékaře, předkládá klient k žádosti Čestné prohlášení o očkování u jiného než registrujícího lékaře
  • o příspěvek žádá zákonný zástupce dítěte
  • výše uvedené doklady spolu s Čestným prohlášením, že očkování není hrazeno z veřejného ZP poté odevzdáte na kterémkoliv klientském pracovišti VZP
Platnost akce je v termínu od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018, nebo do vyčerpání stanoveného finančního limitu.

Příspěvek je poskytován na očkovací látku vč. aplikace.
Aplikace očkovací látky musí být provedena v době trvání programu.

Více informací naleznete na: https://www.klubpevnehozdravi.cz/ockovani/

Informujte se o svých
nárocích z veřejného pojištění

Pro pacienta

Prohlédněte si zvýhodněné
nabídky očkování

Pro pacienta

Interaktivní mapa
ordinací v čr

Pro pacienta

Prohlédněte si nové číslo
časopisu MediClinic Plus

Pro pacienty

Aktuality

Registrace nového pacienta

Je jednoduché přejít k nám, nemusíte navštívit svého praktika.

Používáme cookies ke zlepšení fungování našeho webu a personalizaci reklamy. Pokračováním v prohlížení souhlasíte s jejich používáním.

SOUHLASÍM