Mediclinic

Rezidenční místa v oboru VPL 2018

Společnost MediClinic a.s. vypisuje DRUHÉ KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA v oboru Všeobecné praktické lékařství.

Název a adresa vyhlašovatele:
MediClinic a.s.
Minská 84/97
616 00 Brno Žabovřesky

Seznam přidělených rezidenčních míst v oboru Všeobecné praktické lékařství:

Kraj
Jihočeský
Karlovarský
Královéhradecký
Plzeňský

Adresa pro podání přihlášky:
MediClinic a.s.
Personální oddělení
Šumavská 416/15
Budova A, II. patro
602 00 Brno

Obálka musí být označena: Výběrové řízení: Rezidenční místa 2018 a opatřena zpáteční adresou žadatele.
Lhůta pro podání přihlášky je nejpozději do 4. 11. 2018.

K následným osobním pohovorům budou vybraní účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

Do výběrového řízení na rezidenční místo se mohou přihlásit:
 • Absolventi magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství
 • Lékaři ve specializační přípravě

Seznam dokladů, které uchazeči přikládají k přihlášce:

 1. Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta 
 2. Osobní dotazník rezidenta vč. 1 fotografie pasového formátu
 3. Potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZČR) 
 4. Neověřená kopie dokladu o získání odborné způsobilosti
 5. Neověřená kopie specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal) 
 6. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců) 
 7. Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 
 8. Přehled odborné praxe

Kritéria pro hodnocení uchazeče:

 1. zájem o práci v oboru VPL
 2. zájem o výkon povolání v daném regionu
 3. předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL
 4. komunikační schopnosti

Způsob hodnocení:

Hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo.

Pokud máte zájem o další informace, jsme Vám k dispozici na níže uvedeném kontaktu:

Ing. Kateřina NOVOTNÁ
Šumavská 416/15
602 00 Brno
e-mail: katerina.novotna@mediclinic.cz
tel.: + 420 549 121 532
mob.: +420 733 679 582

Dokumenty ke stažení:

Přihláška do výběrového řízení
Osobní dotazník rezidenta
Jazyková stupnice Rady Evropy

Informujte se o svých
nárocích z veřejného pojištění

Pro pacienta

Prohlédněte si zvýhodněné
nabídky očkování

Pro pacienta

Interaktivní mapa
ordinací v čr

Pro pacienta

Prohlédněte si nové číslo
časopisu MediClinic Plus

Pro pacienty

Aktuality

Registrace nového pacienta

Je jednoduché přejít k nám, nemusíte navštívit svého praktika.

Používáme cookies ke zlepšení fungování našeho webu a personalizaci reklamy. Pokračováním v prohlížení souhlasíte s jejich používáním.

SOUHLASÍM