Mediclinic

Dohled na pracovišti

Dohled na pracovišti

Dohled na pracovišti a nad výkonem práce je společně s kvalitním poradenstvím a preventivními prohlídkami součástí poskytovaných pracovnělékařských služeb.

Pravidelné zajištění dohledu je legislativní povinností každého zaměstnavatele, který má dle nového právního předpisu taktéž povinnost uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. Při neplnění této legislativní povinnosti hrozí zaměstnavateli riziko v podobě nemalých sankcí (uložení pokuty až do výše 2 000 000 Kč).

Podstatou dohledu na pracovišti je přímo na místě zjistit a zhodnotit faktory daného pracoviště, přičemž je vypracován tzv. písemný záznam o dohledu na pracovišti. Mezi sledovanými faktory jsou například: intenzita hluku, vibrace, teplo, prach, prostor a pracovní poloha, míra fyzické a psychické zátěže aj. Následně, ve spolupráci se zaměstnavatelem, jsou vypracovány návrhy na odstranění zjištěných závad, případně je možné zajistit měření daných rizikových faktorů pracovních podmínek.

Zajištěním pravidelného dohledu pracoviště snižujete pravděpodobnost vzniku úrazů Vašich zaměstnanců.

Dohled na pracovišti je vykonáván prostřednictvím našich vlastních praktických lékařů a specialistů, kteří se orientují v oblasti pracovního lékařství, a dále prostřednictvím smluvních zdravotních partnerů.

Frekvence dohledu na pracovišti dle zařazení zaměstnanců do kategorie práce:

Kategorie I. – 1x za 2 roky

Kategorie I. s rizikem ohrožení zdraví – minimálně 1x za rok 
Práce, při nichž není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví. 

Rizika ohrožení zdraví jsou jmenována v části II přílohy č. 2 vyhlášky o PLS. Nově ovlivňují frekvenci s jakou se provádí dohledy na pracovišti.

Kategorie II. – minimálně 1x za rok
Práce, při nichž lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené jinými právními předpisy a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do druhé kategorie.

Kategorie III. – minimálně 1x za rok
Práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, a pro zajištění ochrany zdraví osob je nezbytné používat osobní ochranné pracovní prostředky a jiná ochranná opatření, a práce, při nichž se vyskytují opakovaně nebo statisticky častěji nemoci z povolání a nemoci související s prací.

Kategorie IV. – minimálně 1x za rok
Práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.

Nechte si předložit seriózní nabídku na pracovnělékařské služby!

Místa poskytování pracovnělékařských služeb

sat

_____________________________________________________________________________________________________

Vážení klienti,

na mapě míst poskytování pracovnělékařských služeb si vyberte ordinaci Mediclinic, která nejvíce vyhovuje Vašim potřebám a má kapacity pro nové klienty z oblasti poskytování pracovnělékařských služeb.

V současné chvíli reagujeme na poptávky pro oblast Prahy, Brna, Pelhřimova, Vimperku, Jablonce na Nisou, Vysokého Veselí a Skřivan, Chvalkovic, České Skalice a Hořiček, Doksů, Hradce Králové a nově také Šumperku a Peček.

Pokud jste si z nabízených lokalit nevybrali, prosíme o to, abyste poptávkový formulář nyní nevyplňovali. Nabízené lokality stále aktualizujeme dle kapacit na našich ordinacích.

Děkujeme za pochopení a těšíme se spolupráci.

Obchodní oddělení (PLS)

_____________________________________________________________________________________________________

Odešlete nám nezávaznou poptávku, garantujeme, že Vám sestavíme kompletní nabídku do 10 dnů.

Nezávazná poptávka po zajištění pracovnělékařských služeb:

? Čemu se věnujete?
Obor/odvětví
? Kolik máte zaměstnanců?
Stačí nám přibližný počet.
? V jakých kategoriích práce máte zaměstnance zařazeny?
Například 1, 2, 2R, 3, 4, v případě, že nemáte zaměstnance zařazeny, nebo nevíte, sdělte nám tuto skutečnost.
? Jaká máte rizika na pracovišti?
Vyplňujte pouze v případě zařazení zaměstnanců do kategorií 2R, 3 nebo 4, jedná se například o hluk, prach, vibrace atd.
? Kolik máte pracovišť?
Jedná se o součet provozoven, poboček, prodejen, atd.
? V jaké lokalitě máte pracoviště?
Uveďte prosím města, ve kterých máte provozovny / pracoviště svých zaměstnanců.
? Jakou ordinaci MediClinic preferujete?
Vyberte prosím ordinaci/ordinace MediClinic, které jsou k dispozici pro poskytování služeb. V případě, že preferujete jiné lokality, uveďte do pole poznámka.
? Máte již zajištěno poskytování PLS jiným lékařem / poskytovatelem PLS?
? Jakou část služeb budete chtít zajistit prostřednictvím MediClinic?
Uveďte např. konkrétní počty zaměstnanců v lokalitách, kterých se poptávka týká. Lze uvést ale i konkrétní služby, které si našim prostřednictvím přejete zajistit.

Položky označené * jsou povinné

V případě dotazů na novou spolupráci se na nás můžete obracet na poptavka.pls@mediclinic.cz.

Informace o vyhlášeném výběrovém řízení můžete zasílat buďto prostřednictvím e-mailu na poptavka.pls@mediclinic.cz nebo na obchod@mediclinic.cz.
Informujte se o svých
nárocích z veřejného pojištění

Pro pacienta

Přehled nabízených
očkování

Pro pacienta

Interaktivní mapa
ordinací v čr

Pro pacienta

Prohlédněte si nové číslo
časopisu MediClinic Plus

Pro pacienty

Registrace nového pacienta

Je jednoduché přejít k nám, nemusíte navštívit svého praktika.

Používáme cookies ke zlepšení fungování našeho webu a personalizaci reklamy. Pokračováním v prohlížení souhlasíte s jejich používáním.

SOUHLASÍM