Mediclinic
left right

Dohled na pracovišti

Dohled na pracovišti

Dohled na pracovišti a nad výkonem práce je společně s kvalitním poradenstvím a preventivními prohlídkami součástí poskytovaných pracovnělékařských služeb.

Zajištění pravidelného dohledu je legislativní povinností každého zaměstnavatele dle § 2 a § 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb., v platném znění. Pro provádění dohledu je nezbytné mít uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem těchto služeb. Při neplnění legislativních povinností hrozí zaměstnavateli riziko v podobě nemalých sankcí (uložení pokuty až do výše 2 000 000 Kč).

Podstatou dohledu na pracovišti je přímo na místě zjistit a zhodnotit faktory daného pracoviště, zohledňuje se při něm zdravotní náročnost vykonávané práce a charakter pracovních podmínek. Mezi sledovanými faktory jsou například: intenzita hluku, vibrace, teplo, prach, prostor a pracovní poloha, míra fyzické a psychické zátěže.

Z každé návštěvy poskytovatele na pracovišti je vypracován písemný záznam o provedeném dohledu. Tento platný (aktuální) záznam by měl být založen v ordinaci, která provádí lékařské prohlídky Vašim zaměstnancům a měli byste jej mít založen v dokumentaci i Vy pro případ kontroly dozorových orgánů.

Dohled na pracovišti je vykonáván prostřednictvím lékařů a specialistů, kteří se orientují v oblasti pracovního lékařství, a dále prostřednictvím smluvních zdravotních partnerů.

KATEGORIZACE PRÁCE

Kategorizace prací je základním nástrojem, jakým způsobem hodnotit vliv práce na zdraví zaměstnanců. Měla by odrážet fyzický stav pracovního prostředí a jeho případný vliv na ohrožení zdraví zaměstnanců.

Vyhláška č. 432/2003 Sb., v platném znění rozděluje práce na 4 kategorie podle rizikovosti faktorů, které mohou mít vliv na zdraví zaměstnanců:

KATEGORIE 1 - Do této kategorie jsou zařazeny práce, u nichž není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví.

Kategorie 1 (bez rizik ohrožení zdraví) – frekvence dohledu nejméně jedenkrát za 2 kalendářní roky
Kategorie 1 (s rizikem ohrožení zdraví) – frekvence dohledu nejméně jedenkrát za kalendářní rok 

Rizika ohrožení zdraví jsou jmenována v části II přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., v platném znění. Nově ovlivňují frekvenci, s jakou se provádí dohledy na pracovišti.

KATEGORIE 2 - Do této kategorie jsou zařazeny práce, při nichž lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené jinými právními předpisy a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do druhé kategorie.

KATEGORIE 3- Do této kategorie jsou zařazeny práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, a pro zajištění ochrany zdraví osob je nezbytné používat osobní ochranné pracovní prostředky a jiná ochranná opatření, a práce, při nichž se vyskytují opakovaně nebo statisticky častěji nemoci z povolání a nemoci související s prací.

KATEGORIE 4 - Do této kategorie jsou zařazeny práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření. 

Kategorie 2, 3, 4 – frekvence dohledu nejméně jedenkrát za kalendářní rok 

Zajištěním pravidelného dohledu pracoviště snižujete pravděpodobnost vzniku úrazů Vašich zaměstnanců. 

Nechte si předložit seriózní nabídku na pracovnělékařské služby.

Místa poskytování pracovnělékařských služeb

sat

_____________________________________________________________________________________________________

Vážení klienti,

na mapě míst poskytování pracovnělékařských služeb si vyberte ordinaci Mediclinic, která nejvíce vyhovuje Vašim potřebám a současně má kapacity pro nové klienty z oblasti poskytování pracovnělékařských služeb.

V současné chvíli reagujeme na poptávky pro oblast Čech v Praze, Hradci Králové, Jablonci nad Nisou, Vimperku, Vysokém Veselí, Skřivanech, Chvalkovicích, České Skalici, Hořičkách a Doksech a pro oblast Moravy v Brně (nově také na pracovišti na ul. Hybešova) a Šumperku.

Pokud jste si z nabízených lokalit nevybrali, prosíme, abyste poptávkový formulář nyní nevyplňovali. Nabízené lokality pravidelně aktualizujeme dle kapacit na našich ordinacích.

Děkujeme za pochopení a těšíme se spolupráci.

Obchodní oddělení (PLS) - aktualizováno dne 18. října 2021

_____________________________________________________________________________________________________

Odešlete nám nezávaznou poptávku, garantujeme, že Vám sestavíme kompletní nabídku do 10 dnů.

Nezávazná poptávka po zajištění pracovnělékařských služeb:

  • 1 Vyplňte poptávkový formulář
  • 2 Zašleme Vám nezávaznou cenovou nabídku služeb
  • 3 Podepíšeme smlouvu
  • 4 Mohou probíhat prohlídky a další služby PLS

Pracovnělékařské služby (lékařské prohlídky, dohled pracoviště aj.) lze provádět až na základě oboustranně podepsané smlouvy o spolupráci. Vyplnění tohoto formuláře je nezávazné a neznamená automatickou možnost provádění lékařských prohlídek na ordinacích Mediclinic.

? Čemu se věnujete?
Obor/odvětví
? Kolik máte zaměstnanců?
Stačí nám přibližný počet.
? Pokud NE, nemusíte vyplňovat. Pokud ANO, zapište z jaké země nebo zemí původu.
Jedná se zpravidla o zaměstnance, o jejichž zdravotním stavu je vedena zdravotnická dokumentace na území jiného státu (je formálně požadován úředně ověřený překlad do českého jazyka, netýká se občanů SK) a tak zpravidla tento dokument nemohou dodat.
? V jakých kategoriích práce máte zaměstnance zařazeny?
Například 1, 2, 2R, 3, 4, v případě, že nemáte zaměstnance zařazeny, nebo nevíte, sdělte nám tuto skutečnost.
? Jaká máte rizika na pracovišti?
Vyplňujte pouze v případě zařazení zaměstnanců do kategorií 2R, 3 nebo 4, jedná se například o hluk, prach, vibrace atd.
? Kolik máte pracovišť?
Jedná se o součet provozoven, poboček, prodejen, atd.
? V jaké lokalitě máte pracoviště?
Prosíme, uveďte města ve kterých máte provozovny / pracoviště svých zaměstnanců.
? Jakou ordinaci MediClinic preferujete?
Vyberte prosím ordinaci/ordinace MediClinic, které jsou k dispozici pro poskytování služeb. V případě, že preferujete jiné lokality, uveďte do pole poznámka.
? Máte již zajištěno poskytování PLS jiným lékařem / poskytovatelem PLS?
? Jakou část služeb budete chtít zajistit prostřednictvím MediClinic?
Uveďte např. konkrétní počty zaměstnanců v lokalitách, kterých se poptávka týká. Lze uvést ale i konkrétní služby, které si naším prostřednictvím přejete zajistit.

Položky označené * jsou povinné

V případě dotazů na novou spolupráci se na nás můžete obracet na poptavka.pls@mediclinic.cz.

Informace o vyhlášeném výběrovém řízení můžete zasílat buďto prostřednictvím e-mailu na poptavka.pls@mediclinic.cz nebo na obchod@mediclinic.cz.

Děkujeme
Informujte se o svých
nárocích z veřejného pojištění

Pro pacienta

Přehled nabízených
očkování

Pro pacienta

Interaktivní mapa
ordinací v čr

Pro pacienta

Prohlédněte si nové číslo
časopisu MediClinic Plus

Pro pacienty

Registrace nového pacienta

Je jednoduché přejít k nám, nemusíte navštívit svého praktika.

© copyright MediClinic 2021 Domácí péče Praha Created by inCUBE

Používáme cookies ke zlepšení fungování našeho webu, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy. Pokračováním v prohlížení souhlasíte s jejich používáním. Více informací

SOUHLASÍM

Vážení pacienti,

ordinaci navštivte nejlépe PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ s lékařem, striktně rozdělujeme ordinační hodiny pro zdravé a nemocné pacienty. Informace o ordinačních hodinách Vašeho lékaře najdete na webu v detailu ordinace, kterou navštěvujete.

Vstup do čekárny a ordinace je možný pouze s respirátorem.

Naši praktiční lékaři jsou zapojeni do očkování proti covid-19. Bližší informace najdete zde.

Certifikáty o očkování proti COVID 19 a potvrzení o provedeném testu si můžete stáhnout na webových stránkách: www.ocko.uzis.cz

Děkujeme za pochopení, MediClinic.
zavřít