Mediclinic
left right

Dohled na pracovišti

Dohled na pracovišti

Dohled na pracovišti a nad výkonem práce je společně s kvalitním poradenstvím a preventivními prohlídkami součástí poskytovaných pracovnělékařských služeb.

Zajištění pravidelného dohledu je legislativní povinností každého zaměstnavatele dle § 2 a § 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb., v platném znění. Pro provádění dohledu je nezbytné mít uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem těchto služeb. Při neplnění legislativních povinností hrozí zaměstnavateli riziko v podobě nemalých sankcí (uložení pokuty až do výše 2 000 000 Kč).

Podstatou dohledu na pracovišti je přímo na místě zjistit a zhodnotit faktory daného pracoviště, zohledňuje se při něm zdravotní náročnost vykonávané práce a charakter pracovních podmínek. Mezi sledovanými faktory jsou například: intenzita hluku, vibrace, teplo, prach, prostor a pracovní poloha, míra fyzické a psychické zátěže.

Z každé návštěvy poskytovatele na pracovišti je vypracován písemný záznam o provedeném dohledu. Tento platný (aktuální) záznam by měl být založen v ordinaci, která provádí lékařské prohlídky Vašim zaměstnancům a měli byste jej mít založen v dokumentaci i Vy pro případ kontroly dozorových orgánů.

Dohled na pracovišti je vykonáván prostřednictvím lékařů a specialistů, kteří se orientují v oblasti pracovního lékařství, a dále prostřednictvím smluvních zdravotních partnerů.

KATEGORIZACE PRÁCE

Kategorizace prací je základním nástrojem, jakým způsobem hodnotit vliv práce na zdraví zaměstnanců. Měla by odrážet fyzický stav pracovního prostředí a jeho případný vliv na ohrožení zdraví zaměstnanců.

Vyhláška č. 432/2003 Sb., v platném znění rozděluje práce na 4 kategorie podle rizikovosti faktorů, které mohou mít vliv na zdraví zaměstnanců:

KATEGORIE 1 - Do této kategorie jsou zařazeny práce, u nichž není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví.

Kategorie 1 (bez rizik ohrožení zdraví) – frekvence dohledu nejméně jedenkrát za 2 kalendářní roky
Kategorie 1 (s rizikem ohrožení zdraví) – frekvence dohledu nejméně jedenkrát za kalendářní rok 

Rizika ohrožení zdraví jsou jmenována v části II přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., v platném znění. Nově ovlivňují frekvenci, s jakou se provádí dohledy na pracovišti.

KATEGORIE 2 - Do této kategorie jsou zařazeny práce, při nichž lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené jinými právními předpisy a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do druhé kategorie.

KATEGORIE 3- Do této kategorie jsou zařazeny práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, a pro zajištění ochrany zdraví osob je nezbytné používat osobní ochranné pracovní prostředky a jiná ochranná opatření, a práce, při nichž se vyskytují opakovaně nebo statisticky častěji nemoci z povolání a nemoci související s prací.

KATEGORIE 4 - Do této kategorie jsou zařazeny práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření. 

Kategorie 2, 3, 4 – frekvence dohledu nejméně jedenkrát za kalendářní rok 

Zajištěním pravidelného dohledu pracoviště snižujete pravděpodobnost vzniku úrazů Vašich zaměstnanců. 

Nechte si předložit seriózní nabídku na pracovnělékařské služby.

Informujte se o svých
nárocích z veřejného pojištění

Pro pacienta

Přehled nabízených
očkování

Pro pacienta

Interaktivní mapa
ordinací v čr

Pro pacienta

Prohlédněte si nové číslo
časopisu MediClinic Plus

Pro pacienty

Registrace nového pacienta

Je jednoduché přejít k nám, nemusíte navštívit svého praktika.

© copyright MediClinic 2022 Domácí péče Praha Created by inCUBE

Vážení pacienti,

v našich ordinacích rozdělujeme ordinační hodiny pro zdravé a nemocné pacienty. Některé ordinace proto objednávají všechny své pacienty. Informace o ordinačních hodinách a provozu ordinace, kterou navštěvujete, najdete na našich webových stránkách.

Prosíme, v případě respiračního onemocnění v prostorách ordinace používejte respirátor FFP2.

Děkujeme za pochopení, MediClinic.

zavřít