Mediclinic

Dohled na pracovišti

Dohled na pracovišti

Dohled na pracovišti a nad výkonem práce je společně s kvalitním poradenstvím a preventivními prohlídkami součástí poskytovaných pracovnělékařských služeb.

Pravidelné zajištění dohledu je legislativní povinností každého zaměstnavatele, který má dle nového právního předpisu taktéž povinnost uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. Při neplnění této legislativní povinnosti hrozí zaměstnavateli riziko v podobě nemalých sankcí (uložení pokuty až do výše 2 000 000 Kč).

Podstatou dohledu na pracovišti je přímo na místě zjistit a zhodnotit faktory daného pracoviště, přičemž je vypracován tzv. písemný záznam o dohledu na pracovišti. Mezi sledovanými faktory jsou například: intenzita hluku, vibrace, teplo, prach, prostor a pracovní poloha, míra fyzické a psychické zátěže aj. Následně, ve spolupráci se zaměstnavatelem, jsou vypracovány návrhy na odstranění zjištěných závad, případně je možné zajistit měření daných rizikových faktorů pracovních podmínek.

Zajištěním pravidelného dohledu pracoviště snižujete pravděpodobnost vzniku úrazů Vašich zaměstnanců.

Dohled na pracovišti je vykonáván prostřednictvím našich vlastních praktických lékařů a specialistů, kteří se orientují v oblasti pracovního lékařství, a dále prostřednictvím smluvních zdravotních partnerů.

Frekvence dohledu na pracovišti dle zařazení zaměstnanců do kategorie práce:

Kategorie I. – 1x za 2 roky
Práce, při nichž není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví.

Kategorie II. – minimálně 1x za rok
Práce, při nichž lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené jinými právními předpisy a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do druhé kategorie.

Kategorie III. – minimálně 1x za rok
Práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, a pro zajištění ochrany zdraví osob je nezbytné používat osobní ochranné pracovní prostředky a jiná ochranná opatření, a práce, při nichž se vyskytují opakovaně nebo statisticky častěji nemoci z povolání a nemoci související s prací.

Kategorie IV. – minimálně 1x za rok
Práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.

Nechte si předložit seriózní nabídku na pracovnělékařské služby!

Vážení klienti,

je nám velmi líto, ale do odvolání nebudeme odpovídat na žádné poptávky po zajištění pracovnělékařských služeb.

Prosíme, abyste v tomto období služby nepoptávali a to ani e-mailem ani telefonicky.

Poptávkový formulář spustíme, jak jen to situace umožní. 

Děkujeme všem za pochopení.

Obchodní oddělení (PLS)

Informujte se o svých
nárocích z veřejného pojištění

Pro pacienta

Prohlédněte si zvýhodněné
nabídky očkování

Pro pacienta

Interaktivní mapa
ordinací v čr

Pro pacienta

Prohlédněte si nové číslo
časopisu MediClinic Plus

Pro pacienty

Aktuality

Registrace nového pacienta

Je jednoduché přejít k nám, nemusíte navštívit svého praktika.

Používáme cookies ke zlepšení fungování našeho webu a personalizaci reklamy. Pokračováním v prohlížení souhlasíte s jejich používáním.

SOUHLASÍM