Mediclinic
left right

Ochrana osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále též „Zákon“) je společnost Mediclinic a.s., se sídlem Minská 84/97, Brno 616 00, IČ: 279 18 335, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5714 nebo některá z dceřiných společností Mediclinic a.s., které jsou součástí skupiny MediClinic (dále jako celek též „Mediclinic“ nebo „Správce“)

Společnost Mediclinic a.s. v souladu s Nařízením jmenuje k datu účinnosti Nařízení pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „Pověřenec“), který je vybaven nezbytnou pravomocí v dané oblasti a je zapojen do veškerých oblastí týkajících se ochrany osobních údajů. Pověřenec pak zejména monitoruje činnosti zpracování osobních údajů, ověřuje soulad s Nařízením a provádí dohled nad principy a zásadami ochrany osobních údajů Správce. Na pověřence Mediclinic je možné se obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů („DPO“)

Ing. Hana Čápová, email: ochranaOU@mediclinic.cz  tel: +420 844 300 100, +420 251 034 111

Společnost Mediclinic a.s. přistupuje k ochraně vašich osobních údajů s maximální zodpovědností. Přijímáme nezbytná opatření k ochraně vašich osobních údajů, zejména pak s ohledem na poskytování zdravotních služeb a vedení související zdravotnické dokumentace našich pacientů.

Přesto, že základní zásady a principy ochrany osobních údajů zůstávají podle současné právní úpravy zachovány, stanoví Nařízení řadu novinek, které jsme povinni implementovat. Bližší informace naleznete v dokumentech dostupných níž v této sekci.

Informace pro pacienty o ochraně osobních údajů

Pracovnělékařské služby


Vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů - pracovnělékařské služby
Do smlouvy prosíme doplňte hlavičku společnosti (případně podnikající fyzické osoby) a příslušný podpisový záznam umístěný ve spodní části smlouvy. Po doplnění a vytištění nám prosím odešlete podepsaný originál smlouvy ve dvou (2) vyhotoveních na adresu kanceláře společnosti Mediclinic a.s., Šumavská 15, Brno, PSČ 602 00 a obálku označte heslem „PLS Smlouva o zpracování OU“. Jeden podepsaný originál za společnost Mediclinic a.s. Vám bude následně doručen poštou zpět

Informujte se o svých
nárocích z veřejného pojištění

Pro pacienta

Přehled nabízených
očkování

Pro pacienta

Interaktivní mapa
ordinací v čr

Pro pacienta

Prohlédněte si nové číslo
časopisu MediClinic Plus

Pro pacienty

Registrace nového pacienta

Je jednoduché přejít k nám, nemusíte navštívit svého praktika.

© copyright MediClinic 2023 Domácí péče Praha Created by inCUBE

Vážení pacienti,

v našich ordinacích rozdělujeme ordinační hodiny pro zdravé a nemocné pacienty. Některé ordinace proto objednávají všechny své pacienty. Informace o ordinačních hodinách a provozu ordinace, kterou navštěvujete, najdete na našich webových stránkách.

Prosíme, v případě respiračního onemocnění v prostorách čekárny a ordinace používejte respirátor FFP2.

Děkujeme za pochopení, MediClinic.

zavřít