Mediclinic

Pracovnělékařské prohlídky

připravte se na pracovnělékařskou prohlídku

Pracovnělékařská prohlídka - jak se na ni připravit?

Pracovnělékařská prohlídka je nezbytnou součástí výkonu naší práce, lékařský posudek vydaný na základě pracovnělékařské prohlídky je vyžadován zákonem.

Rozlišujeme tyto druhy prohlídek:

  • vstupní,
  • periodická (dle lhůt daných legislativou),
  • mimořádná,
  • výstupní.

Co si vzít na prohlídku s sebou:

  • doklad totožnosti,
  • výpis ze zdravotnické dokumentace Vašeho registrujícího lékaře (praktika),
  • vyplněnou Žádost o lékařskou prohlídku NEBO 3x vytisknutý a vyplněný Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci (lze využít zároveň jako žádost)
  • vzorek moči ve zkumavce (zkumavku lze koupit v lékárně),
  • brýle (pokud je nosíte).

Jestliže je součástí prohlídky odběr krve, přijďte nalačno - ráno nic nejezte, nepijte sladké nápoje, nekuřte a nežvýkejte žvýkačku, naopak pijte dostatečné množství čisté vody nebo neslazeného ovocného čaje. Mějte na paměti, že tučná strava v odpoledních nebo večerních hodinách den před odběrem nebo alkohol či jiné látky mohou ovlivnit laboratorní výsledky.

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky obdržíte od personalisty ve Vaší firmě. Žádost nebo již vyplněný Lékařský posudek ve třech vyhotoveních musí být řádně vyplněný. Formulář musí obsahovat identifikační údaje zaměstnavatele (jeho název, IČO a sídlo), Vás jako posuzované osoby (jméno, datum narození a adresu trvalého nebo dočasného pobytu na území ČR), druh požadované pracovnělékařské prohlídky, nezbytné jsou údaje o pracovním zařazení - druhu práce, režimu práce, údaje o rizikových faktorech a míru rizikových faktorů vyjádřených kategorií práce v jednotlivých rizicích prostředí.

V žádném případě by se nemělo stát, že byste obdrželi žádost nebo Lékařský posudek nevyplněný nebo bez základních údajů o zaměstnavateli, a nebo o vykonávané činnosti. Zbytečně se vystavujete riziku, že Vás lékař nevyšetří a Lékařský posudek Vám nevydá. 

Výpis ze zdravotní dokumentace od Vašeho registrujícího lékaře je nezbytnou součástí každé prohlídky. Bez výpisu ze zdravotní dokumentace Vás lékař, který provádí pracovnělékařskou prohlídku, má právo odmítnout a Vy si budete muset objednat náhradní termín.

Pamatujte na to, že Váš praktický lékař nemusí vystavit výpis na počkání. Zvláště v období dovolených může být získání výpisu problematické. Zastupující lékaři zpravidla výpisy nevystavují, proto si zajistěte výpis s předstihem, má platnost 90 dnů. Výpis z dokumentace si registrující praktický lékař většinou honoruje v řádech několika set korun.


Informujte se o svých
nárocích z veřejného pojištění

Pro pacienta

Přehled nabízených
očkování

Pro pacienta

Interaktivní mapa
ordinací v čr

Pro pacienta

Prohlédněte si nové číslo
časopisu MediClinic Plus

Pro pacienty

Registrace nového pacienta

Je jednoduché přejít k nám, nemusíte navštívit svého praktika.

Používáme cookies ke zlepšení fungování našeho webu a personalizaci reklamy. Pokračováním v prohlížení souhlasíte s jejich používáním.

SOUHLASÍM