Mediclinic
left right

Pracovnělékařské prohlídky

připravte se na pracovnělékařskou prohlídku

Pracovnělékařské prohlídky

Pracovnělékařská prohlídka je nezbytnou součástí výkonu naší práce. Bez platného lékařského posudku vydaného na základě provedené pracovnělékařské prohlídky není možné vykonávat žádnou práci v České republice. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci je vyžadován ze zákona.

Jaké prohlídky rozlišujeme?

 • vstupní lékařská prohlídka (před nástupem do zaměstnání, před změnou podmínek či charakteru práce apod.),
 • periodická lékařská prohlídka (dle lhůt daných legislativou),
 • mimořádná lékařská prohlídka (vyžádané prováděcím právním předpisem - vyhláškou),
 • výstupní prohlídka.

Co s sebou nezapomenout donést na prohlídku?

 • doklad totožnosti,
 • výpis ze zdravotnické dokumentace od registrujícího lékaře (praktika),
 • dokument k prohlídce: vyplněnou žádost o lékařskou prohlídku (1 max. však 2 strany formátu A4) nebo žádost o prohlídku, která je současně lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti k práci (3-4 strany formátu A4),
 • vzorek ranní moči (střední proud) ve zkumavce (lze zakoupit v každé lékárně),
 • brýle případně jinou kompenzační pomůcku (pokud je užívána).

Jak získat výpis ze zdravotní dokumentace?

Posouzení výpisu ze zdravotní dokumentace od registrujícího lékaře je nezbytnou součástí každé lékařské prohlídky. Bez výpisu může lékař provedení prohlídky a vydání posudku odmítnout. Pamatujte na to, že Váš praktický lékař nemusí vystavit výpis na počkání a zvláště v období dovolených může být získání výpisu problematické. Zajistěte si výpis k prohlídce s předstihem. Výpis by však neměl být starší 90 dnů od dne jeho vydání. Registrující praktický lékař si většinou honoruje jeho vystavení v řádech několika set korun.

Jak má vypadat žádost?

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci je základním kamenem posudkové činnosti. Žádost (kompletně a řádně vyplněnou) obdrží zaměstnanec od zaměstnavatele (personalisty). Formulář žádosti musí obsahovat:

 • identifikační údaje zaměstnavatele - název, IČ a sídlo,
 • údaje o posuzované osobě (zaměstnanci) - jméno, datum narození a adresa trvalého pobytu popř. místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,
 • druh požadované pracovnělékařské prohlídky,
 • údaje o pracovním zařazení - druh práce, režim práce, údaje o rizikových faktorech a míra rizikových faktorů vyjádřených kategorií práce v jednotlivých rizicích prostředí.

Nekompletně vyplněná žádost je důvodem k odmítnutí provedení prohlídky a vydání posudku ze strany lékaře. Zkontrolujte vždy stejnopisy, se kterými jste vysílání / či sami vysíláte zaměstnance k prohlídce.

Jestliže je součástí prohlídky odběr krve, vždy probíhá nalačno. Od rána nic nejezte, nepijte sladké nápoje, nekuřte a nežvýkejte ani žvýkačku. Naopak pijte dostatečné množství čisté vody nebo neslazeného ovocného čaje. Mějte na paměti, že tučná strava v odpoledních nebo večerních hodinách den před odběrem nebo alkohol či jiné látky mohou ovlivnit laboratorní výsledky.

Jak probíhá samotné vyšetření lékařem?

Vlastní vyšetření lékaře sestává ze zkoušky sluchu, zraku, zjištění antropometrických údajů, zpracování anamnézy, vlastního fyzikálního vyšetření lékařem, vyšetření moče a případně dalších odborných vyšetření dle povahy práce. 

Délka pracovnělékařské prohlídky s vydáním lékařského posudku se pohybuje v rozmezí od 30 do 60 minut dle povahy práce.Informujte se o svých
nárocích z veřejného pojištění

Pro pacienta

Přehled nabízených
očkování

Pro pacienta

Interaktivní mapa
ordinací v čr

Pro pacienta

Prohlédněte si nové číslo
časopisu MediClinic Plus

Pro pacienty

Registrace nového pacienta

Je jednoduché přejít k nám, nemusíte navštívit svého praktika.

© copyright MediClinic 2024 Created by inCUBE

Vážení pacienti,

blíží se doba dovolených, informace o dovolených, zástupech a také úpravách ordinačních hodin v době prázdnin najdete na našich webových stránkách u konkrétní ordinace nebo také v naší aplikaci.

 Prosíme, buďte k ostatním pacientům a také personálu ordinací ohleduplní, proto v případě jakéhokoliv respiračního onemocnění vstupujte do čekárny a ordinace s respirátorem.

Děkujeme za pochopení, MediClinic.

zavřít