Mediclinic

Rozsah služeb

Povinnost zajistit pracovnělékařské služby svým zaměstnancům vyplývá ze zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v aktuálním znění.Pracovnělékařské služby zahrnují

 • Vstupní, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky zaměstnanců.
 • Poradenství v otázkách ochrany zdraví zaměstnanců.
 • Školení první pomoci přímo na pracovišti zaměstnavatele včetně vystavení osvědčení o školení.
 • Dohled nad pracovními podmínkami, zejména kontrolu pracovišť zaměstnavatele.
 • Spolupráci s příslušnou hygienickou službou a jinými dotčenými orgány.
 • Vyhodnocování vlivu práce a pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců včetně navrhování potřebných opatření.
 • Účast na rozboru pracovní úrazovosti a nemocí z povolání.
 • Rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu a dosud prodělaných nemocech s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost.
 • Pracovní anamnéza, kde lékař sleduje zejména odezvu organizmu na výskyt rizikových faktorů.
 • Komplexní fyzikální vyšetření, včetně orientačního vyšetření sluchu, zraku, kůže a orientačního neurologického vyšetření, s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů, které budou zatěžovány při výkonu práce nebo přípravě na budoucí povolání a jeho výkonu, a s přihlédnutím k případné disabilitě posuzované osoby.
 • Základní chemické vyšetření moči ke zjištění přítomnosti bílkoviny, glukózy, ketonů, urobilinogenu, krve a pH moči. 

Vážení klienti,

je nám velmi líto, ale do odvolání nebudeme odpovídat na žádné poptávky po zajištění pracovnělékařských služeb.

Prosíme, abyste v tomto období služby nepoptávali a to ani e-mailem ani telefonicky.

Poptávkový formulář spustíme, jak jen to situace umožní. 

Děkujeme všem za pochopení.

Obchodní oddělení (PLS)

Informujte se o svých
nárocích z veřejného pojištění

Pro pacienta

Prohlédněte si zvýhodněné
nabídky očkování

Pro pacienta

Interaktivní mapa
ordinací v čr

Pro pacienta

Prohlédněte si nové číslo
časopisu MediClinic Plus

Pro pacienty

Aktuality

Registrace nového pacienta

Je jednoduché přejít k nám, nemusíte navštívit svého praktika.

Používáme cookies ke zlepšení fungování našeho webu a personalizaci reklamy. Pokračováním v prohlížení souhlasíte s jejich používáním.

SOUHLASÍM