Mediclinic
left right

Rozsah služeb

Povinnost zajistit pracovnělékařské služby svým zaměstnancům vyplývá ze zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v platném znění.

Rozsah je dále specifikován v prováděcí vyhlášce č. 79/2013 Sb., v platném znění.

Pracovnělékařské služby zahrnují: 

 • Vstupní, periodické, mimořádné lékařské a výstupní prohlídky zaměstnanců
 • Rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu a dosud prodělaných nemocech s cíleným zaměřením na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost.
 • Pracovní anamnéza, při které lékař sleduje odezvu organizmu na výskyt rizikových faktorů pracovní činnosti.
 • Komplexní fyzikální vyšetření, včetně orientačního vyšetření sluchu, zraku, kůže a orientačního neurologického vyšetření, s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů, které budou zatěžovány při výkonu práce nebo přípravě na budoucí povolání.
 • Základní chemické vyšetření moči ke zjištění přítomnosti bílkoviny, glukózy, ketonů, urobilinogenu, krve a pH moči. 
 • Poradenství v otázkách ochrany zdraví zaměstnanců.
 • Dohled nad pracovními podmínkami a dohled pracoviště zaměstnavatele, ze kterého je vypracován písemný záznam.
 • Školení první pomoci přímo na pracovišti zaměstnavatele včetně vystavení osvědčení o absolvování školení.

Nechte si předložit seriózní nabídku na pracovnělékařské služby.

Místa poskytování pracovnělékařských služeb

sat

_____________________________________________________________________________________________________

Vážení klienti,

na mapě míst poskytování pracovnělékařských služeb si vyberte ordinaci Mediclinic, která nejvíce vyhovuje Vašim potřebám a současně má kapacity pro nové klienty z oblasti poskytování pracovnělékařských služeb.

V současné chvíli reagujeme na poptávky pro oblast Čech v Praze, Jablonci nad Nisou, Chomutově, Turnov, Děčín, Pelhřimov, Pacov, pro oblast Moravy v Brně.

Pokud jste si z nabízených lokalit nevybrali, prosíme, abyste poptávkový formulář nyní nevyplňovali. Nabízené lokality pravidelně aktualizujeme dle kapacit na našich ordinacích.

Děkujeme za pochopení a těšíme se spolupráci.

Obchodní oddělení (PLS) - aktualizováno dne 06. června 2023

_____________________________________________________________________________________________________

Odešlete nám nezávaznou poptávku, garantujeme, že Vám sestavíme kompletní nabídku do 10 dnů.

Nezávazná poptávka po zajištění pracovnělékařských služeb:

 • 1 Vyplňte poptávkový formulář
 • 2 Zašleme Vám nezávaznou cenovou nabídku služeb
 • 3 Podepíšeme smlouvu
 • 4 Mohou probíhat prohlídky a další služby PLS

Pracovnělékařské služby (lékařské prohlídky, dohled pracoviště aj.) lze provádět až na základě oboustranně podepsané smlouvy o spolupráci. Vyplnění tohoto formuláře je nezávazné a neznamená automatickou možnost provádění lékařských prohlídek na ordinacích Mediclinic.

? Čemu se věnujete?
Obor/odvětví
? Kolik máte zaměstnanců?
Stačí nám přibližný počet.
? Pokud NE, nemusíte vyplňovat. Pokud ANO, zapište z jaké země nebo zemí původu.
Jedná se zpravidla o zaměstnance, o jejichž zdravotním stavu je vedena zdravotnická dokumentace na území jiného státu (je formálně požadován úředně ověřený překlad do českého jazyka, netýká se občanů SK) a tak zpravidla tento dokument nemohou dodat.
? V jakých kategoriích práce máte zaměstnance zařazeny?
Například 1, 2, 2R, 3, 4, v případě, že nemáte zaměstnance zařazeny, nebo nevíte, sdělte nám tuto skutečnost.
? Jaká máte rizika na pracovišti?
Vyplňujte pouze v případě zařazení zaměstnanců do kategorií 2R, 3 nebo 4, jedná se například o hluk, prach, vibrace atd.
? Kolik máte pracovišť?
Jedná se o součet provozoven, poboček, prodejen, atd.
? V jaké lokalitě máte pracoviště?
Prosíme, uveďte města ve kterých máte provozovny / pracoviště svých zaměstnanců.
? Jakou ordinaci MediClinic preferujete?
Vyberte prosím ordinaci/ordinace MediClinic, které jsou k dispozici pro poskytování služeb. V případě, že preferujete jiné lokality, uveďte do pole poznámka.
? Máte již zajištěno poskytování PLS jiným lékařem / poskytovatelem PLS?
? Jakou část služeb budete chtít zajistit prostřednictvím MediClinic?
Uveďte např. konkrétní počty zaměstnanců v lokalitách, kterých se poptávka týká. Lze uvést ale i konkrétní služby, které si naším prostřednictvím přejete zajistit.

Položky označené * jsou povinné

V případě dotazů na novou spolupráci se na nás můžete obracet na poptavka.pls@mediclinic.cz.

Informace o vyhlášeném výběrovém řízení můžete zasílat buďto prostřednictvím e-mailu na poptavka.pls@mediclinic.cz nebo na obchod@mediclinic.cz.

Děkujeme
Informujte se o svých
nárocích z veřejného pojištění

Pro pacienta

Přehled nabízených
očkování

Pro pacienta

Interaktivní mapa
ordinací v čr

Pro pacienta

Prohlédněte si nové číslo
časopisu MediClinic Plus

Pro pacienty

Registrace nového pacienta

Je jednoduché přejít k nám, nemusíte navštívit svého praktika.

© copyright MediClinic 2024 Domácí péče Praha Created by inCUBE

Vážení pacienti,

prosíme, buďte k ostatním pacientům a také personálu ordinace ohleduplní, proto v případě jakéhokoliv respiračního onemocnění vstupujte do čekárny a ordinace s respirátorem.

Vakcíny pro přeočkování dospělých proti černému kašli (Adacel) jsou opět dostupné, o možnosti očkování se informujte u svého praktického lékaře nebo na naší klientské lince. Informace o očkování najdete také v naší aplikaci.

Děkujeme za pochopení, MediClinic.

zavřít