Mediclinic

Rozsah služeb

Povinnost zajistit pracovnělékařské služby svým zaměstnancům vyplývá ze zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v aktuálním znění.Pracovnělékařské služby zahrnují

 • Vstupní, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky zaměstnanců.
 • Poradenství v otázkách ochrany zdraví zaměstnanců.
 • Školení první pomoci přímo na pracovišti zaměstnavatele včetně vystavení osvědčení o školení.
 • Dohled nad pracovními podmínkami, zejména kontrolu pracovišť zaměstnavatele.
 • Spolupráci s příslušnou hygienickou službou a jinými dotčenými orgány.
 • Vyhodnocování vlivu práce a pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců včetně navrhování potřebných opatření.
 • Účast na rozboru pracovní úrazovosti a nemocí z povolání.
 • Rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu a dosud prodělaných nemocech s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost.
 • Pracovní anamnéza, kde lékař sleduje zejména odezvu organizmu na výskyt rizikových faktorů.
 • Komplexní fyzikální vyšetření, včetně orientačního vyšetření sluchu, zraku, kůže a orientačního neurologického vyšetření, s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů, které budou zatěžovány při výkonu práce nebo přípravě na budoucí povolání a jeho výkonu, a s přihlédnutím k případné disabilitě posuzované osoby.
 • Základní chemické vyšetření moči ke zjištění přítomnosti bílkoviny, glukózy, ketonů, urobilinogenu, krve a pH moči. 

Místa poskytování pracovnělékařských služeb

sat

Vážení klienti,

na mapě míst poskytování služeb si VYBERTE lokalitu a ordinaci, která nejvíce vyhovuje Vašim potřebám a má stále kapacity pro nové klienty z oblasti PLS.

Pokud jste si z výše zobrazených ordinací nevybrali, prosíme o to, abyste poptávkový formulář nyní nevyplňovali.

Na poptávky v jiných lokalitách nebo bez řádně zpracované kategorizace práce nebudeme brát zřetel.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na případnou spolupráci.

Odešlete nám nezávaznou poptávku, garantujeme, že Vám sestavíme kompletní nabídku do 10 dnů.

Nezávazná poptávka po zajištění pracovnělékařských služeb:

? Čemu se věnujete?
Obor/odvětví
? Kolik máte zaměstnanců?
Stačí nám přibližný počet.
? V jakých kategoriích práce máte zaměstnance zařazeny?
Například 1, 2, 2R, 3, 4, v případě, že nemáte zaměstnance zařazeny, nebo nevíte, sdělte nám tuto skutečnost.
? Jaká máte rizika na pracovišti?
Vyplňujte pouze v případě zařazení zaměstnanců do kategorií 2R, 3 nebo 4, jedná se například o hluk, prach, vibrace atd.
? Kolik máte pracovišť?
Jedná se o součet provozoven, poboček, prodejen, atd.
? V jaké lokalitě máte pracoviště?
Uveďte prosím město každé z Vašich provozoven.
? Máte již zajištěno poskytování PLS jiným lékařem / poskytovatelem PLS?

Položky označené * jsou povinné

V případě vyhlášeného výběrového řízení se na nás neváhejte obracet na e-mailu: obchod@mediclinic.cz.
Informujte se o svých
nárocích z veřejného pojištění

Pro pacienta

Prohlédněte si zvýhodněné
nabídky očkování

Pro pacienta

Interaktivní mapa
ordinací v čr

Pro pacienta

Prohlédněte si nové číslo
časopisu MediClinic Plus

Pro pacienty

Aktuality

Registrace nového pacienta

Je jednoduché přejít k nám, nemusíte navštívit svého praktika.

Používáme cookies ke zlepšení fungování našeho webu a personalizaci reklamy. Pokračováním v prohlížení souhlasíte s jejich používáním.

SOUHLASÍM