Mediclinic
left right

Lékařské posudky

Jak je to s vydáváním lékařských posudků?


Pacienti často žádají lékaře o posouzení zdravotního stavu, ať už vlastního či jejich blízkých. Jedná se o lékařské potvrzení či posudek. Rodiče jej potřebují pro své děti k přihlášce do školek a škol, na tábory a sportovní aktivity. Dospělí zase žádají o posudky do zaměstnání, kvůli pojištění či řidičskému průkazu. Kdo posudky vystavuje a v jaké lhůtě?

Kdo lékařský posudek vystavuje

Potvrzení o zdravotním stavu smí vystavit praktický lékař pro dospělé nebo praktický lékař pro děti a dorost, u něhož je dospělý či dětský pacient registrován. Zastupující lékař není oprávněn posudek vystavit.

Praktický lékař vystavuje pouze ta potvrzení, která mu ukládají právní předpisy, kromě výjimek stanovených zákonem. Lékařský posudek je vystavený vždy na základě lékařské prohlídky, výpisu ze zdravotní dokumentace a v případě potřeby i dalších doplňkových odborných vyšetření.

Lhůty pro vystavení lékařského posudku

Na potřebu vystavení posudku lékařem je nutné pamatovat včas. Lékař není povinen vystavit posudek na počkání. Dle zákona má na vypracování posudku lhůtu 10 pracovních dnů (dva kalendářní týdny) ode dne, kdy obdržel veškeré podklady.

To samé platí pro vydávání jiných potvrzení, která může lékař vydat v přiměřené lhůtě 10 pracovních dnů tak, aby nedošlo k omezení poskytování zdravotních služeb.

Lhůta pro pořízení výpisu pro potřeby pracovně lékařské prohlídky činí taktéž 10 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Výpis pro nového registrujícího lékaře se pořizuje do 30 dnů od požádání.

Rychlost vystavení posudků a potvrzení ovlivňuje aktuální situace v ordinaci, hlavně její vytíženost. Prioritu má péče o zdraví pacientů, kterou by administrativní výkony neměly omezovat.

Uchování zdravotní dokumentace a výpisy ze zdravotní karty

Lékaři jsou povinni uchovávat zdravotní dokumentaci (zdravotní kartu) 10 let po ukončení poskytování lékařské péče. Pacient ji dle platné legislativy nesmí dostat do ruky, ale má právo do své zdravotní karty kdykoliv nahlédnout nebo požádat o vystavení výpisu.

Nejčastěji bývá výpis ze zdravotní dokumentace potřeba jako podklad pro pracovně lékařskou prohlídku nebo po změně ošetřujícího lékaře kvůli zajištění kontinuity lékařské péče. O výpis v tomto případě žádá nový lékař a vystavení výpisu je hrazeno ze zdravotního pojištění.

U výpisu k pracovně lékařským prohlídkám hradí poplatek většinou zaměstnavatel, pokud s pacientem uzavřel pracovněprávní vztah a posudek je nezbytný k výkonu povolání.

Kromě výpisu na žádost nového registrujícího lékaře se v ostatních případech jedná o placenou službu dle aktuálního ceníku ordinace.

Vystavení lékařského posudku není zdarma

Běžné lékařské posudky a potvrzení nejsou hrazené ze zdravotního pojištění a jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku ordinace. Výše poplatku se odvíjí od časové a odborné náročnosti daného posudku či potvrzení. V čekárnách MediClinic naleznete aktuální ceník viditelně vyvěšený, nejčastěji na nástěnce.

Autor: Mgr. Kateřina Krejčí

Informujte se o svých
nárocích z veřejného pojištění

Pro pacienta

Přehled nabízených
očkování

Pro pacienta

Interaktivní mapa
ordinací v čr

Pro pacienta

Prohlédněte si nové číslo
časopisu MediClinic Plus

Pro pacienty

Registrace nového pacienta

Je jednoduché přejít k nám, nemusíte navštívit svého praktika.

© copyright MediClinic 2024 Domácí péče Praha Created by inCUBE

Vážení pacienti,

prosíme, buďte k ostatním pacientům a také personálu ordinace ohleduplní, proto v případě jakéhokoliv respiračního onemocnění vstupujte do čekárny a ordinace s respirátorem.

Vakcíny pro přeočkování dospělých proti černému kašli (Adacel) jsou opět dostupné, o možnosti očkování se informujte u svého praktického lékaře nebo na naší klientské lince. Informace o očkování najdete také v naší aplikaci.

Děkujeme za pochopení, MediClinic.

zavřít