Mediclinic
left right

Očkování proti Covid-19 u dětí

Proč má smysl?

Přes rok dlouhé soužití s Covid-19 vyvrátilo pochyby o vážnosti tohoto onemocnění. Vášnivé diskuse se přesunuly na téma bezpečnosti a účinnosti očkování. Proč by se rodiče neměli bát nechat očkovat nejen sebe, ale také děti? 

Za pomoci různých opatření se po několika měsících podařilo zvrátit růst počtu nakažených. To ale neznamená vítězství. Jediný účinný způsob, jak se rychle vrátit k normálnímu životu, nabízí očkování proti covidu. Skupina lidí však o očkování stále pochybuje a odmítá očkovat nejen sebe, ale i své děti.

Opravdu si zdravé dítě s covidem poradí bez následků?

Přestože od jara se objevuje čím dál více informací, že jsou děti covidem zdravotné také ohroženy, tak všeobecné přesvědčení je, že si děti s nákazou poradí snadno,  rychle a bez následků, a proto očkování není potřeba. Bohužel i děti patří mezi ohroženou skupinu, kromě samotného průběhu covidu, jim hrozí tzv. PIMS-TS a tzv. Long covid. U části dětí je kvůli komplikovanému průběhu nezbytná hospitalizace. 

Celkem bylo v ČR k začátku července evidováno téměř 180 tisíc nemocných dětí ve věku do 15 let. Hospitalizováno muselo přes 1 000 dětí, přičemž více než 100 z nich vyžadovalo léčbu kyslíkem a 20 dětí se neobešlo bez plicní ventilace. Nebýt protiepidemických opatření, tato číslo by byla pravděpodobně mnohem vyšší.

Obavy vyvolává syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi (PIMS-TS)

Co je to PIMS-TS? Jedná se o závažné onemocnění, které způsobuje zánět cév, proto postihuje vlastně všechny orgány.  

PIMS-TS postihuje přibližně jedno dítě z tisíce, které covid prodělá a to bez ohledu na průběh samotného onemocnění, , postihuje i děti po mírném i bezpříznakovém průběhu covidu. Od října loňského roku až do letošního června bylo u dětí evidováno 201 případů PIMS v ČR. 

Projevy PIMS-TS jsou vysoké horečky, bolesti břicha, zvracení, průjem, vyrážka, záněty sliznic (zarudlé oči a víčka, jahodový jazyk), bolesti hlavy, otoky končetin, zvětšené uzliny na krku, postupně i letargie, zmatenost. Závažné je  selhávání orgánu, zvláště srdce, což může vést až k úmrtí dítěte.

Problémy působí také Long covid

Jako long covid se označuj dlouhodobé (měsíce) mírné i závažné následky po prodělání covidu. U dětí se jedná především o únavu, poruchy spánku, bolesti hlavy, svalů, kloubů, břicha, závratě či vyrážky. Velkým problémem jsou poruchy paměti a soustředění (60%) a zvýšená dráždivost daná zánětem mozku. Podle britských statistik postihuje long covid minimálně každé osmé dítě pozitivně testované na covid. Italská studie prokázala alespoň jeden přetrvávající příznak u poloviny dětí ještě čtyři měsíce po infekci covid-19. Právě proto je na místě opatrnost, protože nechat děti volně prodělat covid-19 může mít i tyto dlouhodobé těžko odhadnutelné následky. Podrobnější informace lze najít na anglických stránkách https://www.longcovidkids.org/.

Jakou roli hrají děti v šíření infekce a jak je nemoc ovlivňuje?

Je obecně známo, že se viry rychle šíří zejména ve větších kolektivech, jako jsou školky a školy. Zejména nakažené děti bez symptomů se mohou nevědomky stát šiřiteli nemoci, mohou ji přenést na rizikové skupiny, třeba  prarodiče.  

Na psychickém a fyzickém zdraví dětí se podepsaly několik měsíců uzavřené školy a další omezující nařízení. Nedostatek aktivního pohybu a kontaktu s vrstevníky u některých děti vyvolaly stavy úzkosti, deprese, poruchy příjmu potravy i nadváhu. 

Očkování proti covid-19 je jedna z cest, jak dětem vrátit normální život rychle a především bezpečně, jelikož minimalizuje riziko vzniku nemoci i vážnost jejího průběhu. Stejně tak snižuje riziko, že někoho covidem nakazí.

Účinnost a bezpečnost očkování u dětí

Při testech vakcín užívaných u dětí a dospívajících nebyly zjištěny žádné vážné nežádoucí účinky. Data získaná z klinických studií přitom ukazují na bezproblémovou snášenlivost a vysokou účinnost očkování u dětí ve věku 12 až 15 let a dospívajících.  

Mimo území ČR bylo evidováno několik případů zánětlivého onemocnění srdce myokarditid a perikarditid, které se projevily do 7 dní od aplikování druhé dávky očkování. Průběh nemoci byl však mírný a všechny děti se rychle a bez následků uzdravily.

Jak očkování u dětí probíhá?

Děti ve věku 12 až 15 let je možné nechat očkovat od 1. července 2021. Očkování dětí mohou od 9. srpna 2021 provádět nejen vybraná očkovací centra v přítomnosti pediatra, ale také praktičtí lékaři pro děti a dorost. 

U dětí  je nezbytný souhlas dítěte a  zákonného zástupce.  

Dospívající mládež od 16 do 18 let k očkování nepotřebuje zákonného zástupce. Výjimku představují pouze osoby s mentálním postižením. Dospívající uděluje ústní a písemný souhlas sám před aplikací vakcíny.

5 pádných důvodů, proč nechat děti očkovat proti Covid-19

1.   Očkování snižuje riziko nákazy covid-19, jehož průběh nelze nikdy odhadnout.

2.   Očkování chrání pře možnými následky covid-19, které se mohou projevit týdny (PIMS-TS) až měsíce („long covid“) po jeho prodělání.

3.   Děti a dospívající představují podstatnou část nemocných, v jejich kolektivech se nemoc snadno šíří. Očkováním se šíření choroby omezí.

4.   Očkování snižuje riziko přenosu nemoci tím, že omezuje cirkulaci viru v populaci. Tím chrání i ty, kteří očkování být nemohou či nechtějí.

5.   Očkování umožňuje návrat k normálnímu fungování společnosti včetně bezpečného otevření škol a dalších dětských kolektivních aktivit.


Autor: MUDr. Marcela Peremská

Informujte se o svých
nárocích z veřejného pojištění

Pro pacienta

Přehled nabízených
očkování

Pro pacienta

Interaktivní mapa
ordinací v čr

Pro pacienta

Prohlédněte si nové číslo
časopisu MediClinic Plus

Pro pacienty

Registrace nového pacienta

Je jednoduché přejít k nám, nemusíte navštívit svého praktika.

© copyright MediClinic 2024 Domácí péče Praha Created by inCUBE

Vážení pacienti,

prosíme, buďte k ostatním pacientům a také personálu ordinace ohleduplní, proto v případě jakéhokoliv respiračního onemocnění vstupujte do čekárny a ordinace s respirátorem.

Vakcíny pro přeočkování dospělých proti černému kašli nejsou dostupné, aktuálně není k dispozici ani vakcína Adacel Polio.

Děkujeme za pochopení, MediClinic.

zavřít