Mediclinic
left right

Užíváte lékařem předepsané léky? Užíváte je správně?

  • Úvod
  • Lékař radí
  • Užíváte lékařem předepsané léky? Užíváte je správně?

Adherence k medikamentózní léčbě

I když ne vše lze léčit užíváním léků, představuje léčba různými tabletkami základ nejen českého, ale i světového zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že nějaký prášek má doma snad každý, logicky se při takovém množství tablet objeví u jejich uživatelů i myšlenky nad smysluplností jejich užívání. Že nezůstává jen u myšlenek, lze dokázat statistickými daty.

V roce 2019 bylo dle statistiky v České republice předepsáno více než 88 milionů léčivých přípravků, za něž zdravotní pojišťovny zaplatily částku převyšující 33 miliardy korun. Ze stejné statistiky ale také vyplývá, že přibližně 5 % veškerých předepsaných léků nikdo v lékárně nevyzvedl.

Další, obecně známou a lékaři denně vídanou skutečností je, že ještě větší procento vyzvednutých léků buď není užíváno vůbec, nebo jinak, než bylo lékařem předepsáno. Jistě si pak každý dovede představit, že léčba nespolupracujícího pacienta je buď zcela neefektní a lékaři pak mylně považována za neúčinnou, nebo je alespoň méně efektní a stav pacienta pak lékaře nutí ke změně postupu léčby.

Vlivem toho vzniká veliké riziko poškození zdraví pacienta buď vlastní neléčbou, nebo i nevědomky vlastním lékařem, který ve snaze dosáhnout kýženého cíle volí jiné postupy léčby, které se při náhlém zlepšení spolupráce pacientem mohou stát hyperúčinnými a tím i nebezpečnými.

Proto mějte vždy na paměti, že lékař je váš partner, se kterým musíte pravdivě komunikovat, a že vám pouze dává doporučení, o nichž je přesvědčen, že vám pomohou. Nebojte se ale lékaři říci, že nesouhlasíte s navrženou medikamentózní léčbou, nebojte se říci, že jste předepsané léky nezačali nebo přestali užívat po přečtení příbalového letáku nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. A to vše i přes fakt, že lékař svůj názor s velkou pravděpodobností nezmění a rozhovor se pro vás stane v daný moment nekomfortním. Ve výsledku uvidíte, že „nalití čistého vína“ je přínosné pro obě strany.

Nejčastější otázky pacientů a odpovědi na ně, mýty a omyly ohledně medikamentózní léčby

Musím dovyužívat předepsaná antibiotika, i když se můj stav již zlepšil?

Pokud vám lékař předepsal k užívání antibiotika, bývá opravdu nezbytné tato dovyužívat (pokud neřekne lékař jinak, například pro jejich neúčinnost, alergickou reakci nebo jiný důvod). Předčasné ukončení léčby může mít za důsledek vyselektování odolných druhů baterií, které mohou nadělat škodu nejen vám, ale ve svém důsledku i celosvětově.

Opravdu chcete, abych užíval tyto léky? Četl jste příbalový leták s nežádoucími účinky?

V příbalových letácích jsou uvedeny veškeré možné nežádoucí účinky, které by se teoreticky mohly objevit při užívání daného léku, ale rozhodně to neznamená, že jimi musíte trpět, natož pak dokonce všemi nežádoucími účinky, které jsou uvedeny. Je jistě dobré si leták přečíst a vědět, co se může stát a v případě, že se s vámi začne skutečně něco dít, být připraven o tom informovat lékaře. Nemějte ale přehnaný strach, lékař ví, co vám předepsal.

Nešlo by některé léky ubrat? Jím toho strašně moc.

Tato otázka může být opravdu někdy na místě, a to v případě, že máte velké množství tablet, které užíváte. Nebojte se lékaře takto zeptat. Při pestré paletě různých léčiv vám často dokáže poskytnou identickou léčbu s menším počtem tablet. Na trhu přibývá tzv. fixních kombinací, kdy jsou v jediné tabletě 2 až 3 účinné látky. Často tak lze zredukovat léčbu alespoň opticky, což má u spousty pacientů pozitivní vliv na užívání léků.

Lékař mi nasadil léky na tlak, cholesterol nebo na cukrovku. Na kontrole jsem měl již vše v pořádku, tak už je nemusím užívat.

Toto bohužel není pravda. Zjednodušeně lze říci, že léky na léčbu výše uvedených neduhů fungují jako korektory patologických odchylek od normy. Hodnoty máte v pořádku právě proto, že tyto léky užíváte. Jejich vysazením se vrátíte zpět do stavu, který předcházel jejich nasazení.

Sousedka má ty stejné obtíže, co já a její doktor jí na to doporučil úplně něco jiného. Můžu to taky zkusit a nebudu brát to, co jsem dostala. Sousedka toho má dost, tak to taky zkusím, když mi to nabízí.

Pamatujte, že sousedi, přátelé a známí většinou nejsou lékaři, nejsou seznámeni s vaším zdravotním stavem, zrovna tak i jejich zdravotní stav může zavdávat odlišnosti ve zvolené léčbě u jinak opravdu identické choroby. Vždy užívejte léky vám doporučené lékařem nebo lékárníkem.

Lékař i pacient si přejí dosáhnout pacientova zdraví. Cesta k němu je ale společná ruku v ruce. Důvěra v lékaře a spolupráce s ním je v tomto zásadní. Komunikujte tedy s ošetřujícími lékaři, zkuste akceptovat jejich doporučení, a pokud jste jiného názoru než oni, nezapomeňte jim to říct. Pokud existuje alternativní doporučení, lékař jej pro vás jistě rád vymyslí. Zatajením neužívání předepsané medikace můžete poškodit jen sami sebe.

Autor: MUDr. Tomáš Adámek

Informujte se o svých
nárocích z veřejného pojištění

Pro pacienta

Přehled nabízených
očkování

Pro pacienta

Interaktivní mapa
ordinací v čr

Pro pacienta

Prohlédněte si nové číslo
časopisu MediClinic Plus

Pro pacienty

Registrace nového pacienta

Je jednoduché přejít k nám, nemusíte navštívit svého praktika.

© copyright MediClinic 2024 Created by inCUBE

Vážení pacienti,

blíží se doba dovolených, informace o dovolených, zástupech a také úpravách ordinačních hodin v době prázdnin najdete na našich webových stránkách u konkrétní ordinace nebo také v naší aplikaci.

 Prosíme, buďte k ostatním pacientům a také personálu ordinací ohleduplní, proto v případě jakéhokoliv respiračního onemocnění vstupujte do čekárny a ordinace s respirátorem.

Děkujeme za pochopení, MediClinic.

zavřít