Mediclinic
left right

06. 06. 2024

Žádost o výpis ze zdravotnické dokumentace - po uzavřené ordinaci PLDD Aš

Vážení pacienti,

připravili jsme pro vás informace, jak postupovat v případě žádosti o vydání zdravotnické dokumentace, kdy stávající ošetřující lékař ukončil svou činnost.

Varianta č. 1 – pacient si našel nového registrujícího PLDD nebo VPL

Tento nový ošetřující lékař standardně požádá o zajištění výpisu ze zdravotnické dokumentace na základě registrace pacienta do nové ordinace na standardizovaném tiskopisu. Odešle jej buď:

  • elektronicky na e-mail: spoluprace_zp@mediclinic.cz,
  • datovou schránkou do Mediclinic a.s.,
  • poštou na adresu: Mediclinic a.s., Oddělení vyúčtování zdravotních služeb, Šumavská 416/15, 616 00 Brno.

Pokud budeme mít na žádosti e-mailový a telefonní kontakt (mobilní číslo) na ordinaci, jsme schopni zaslat výpis elektronicky zabezpečenou formou přímo na e-mail ordinace, případně odesíláme do datové schránky nebo poštou na adresu ordinace.

 Varianta č. 2 – pacient nemá nového registrujícího PLDD nebo VPL

Pokud pacient poskytnul ošetřujícímu lékaři telefonní a e-mailový kontakt, stačí, když pošle žádost o výpis ze zdravotnické dokumentace z tohoto e-mailu.

Pokud pacient telefonní a e-mailový kontakt neposkytnul, žádost může poslat:

  • datovou schránkou nebo datovou schránkou zákonného zástupce, pokud se jedná o dětského pacienta, do datové schránky Mediclinic a.s. (pokud je zákonný zástupce uveden ve zdravotnické dokumentaci),
  • poštou na adresu: Mediclinic a.s., Oddělení vyúčtování zdravotních služeb, Šumavská 416/15, 616 00 Brno.
    • POZOR, v případě žádosti o výpis ze zdravotnické dokumentace pro dítě je nutné dodat úředně ověřenou žádost, ve které bude identifikace dítěte a jeho přímý vztah s tímto zákonným zástupcem. Optimální je uvést v žádosti e-mailový kontakt a telefonní číslo (mobil) pro možnost odeslání výpisu elektronicky, nebo uvést kontaktní adresu, kam máme výpis zaslat.

S ohledem na komplikovanou situaci se zaniklou ordinací PLDD MediClinic v Aši, MUDr. Slávka Repáková, se budeme snažit zajistit odbavení všech žádostí, v zákonem stanovené lhůtě do 30 dní od obdržení žádosti, či dříve.

Nad rámec legislativní povinnosti bylo ze strany společnosti Mediclinic a.s. nabídnuto, že zajistí rodičům dětí, kterým se nedaří sehnat registrujícího praktického lékaře, na základě jejich žádosti výpis ze zdravotnické dokumentace, aby při případném nutném ošetření měli k dispozici alespoň základní důležité informace o zdravotním stavu svého dítěte.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese spoluprace_zp@mediclinic.cz.

Informujte se o svých
nárocích z veřejného pojištění

Pro pacienta

Přehled nabízených
očkování

Pro pacienta

Interaktivní mapa
ordinací v čr

Pro pacienta

Prohlédněte si nové číslo
časopisu MediClinic Plus

Pro pacienty

Registrace nového pacienta

Je jednoduché přejít k nám, nemusíte navštívit svého praktika.

© copyright MediClinic 2024 Domácí péče Praha Created by inCUBE

Vážení pacienti,

prosíme, buďte k ostatním pacientům a také personálu ordinace ohleduplní, proto v případě jakéhokoliv respiračního onemocnění vstupujte do čekárny a ordinace s respirátorem.

Vakcíny pro přeočkování dospělých proti černému kašli (Adacel) jsou opět dostupné, o možnosti očkování se informujte u svého praktického lékaře nebo na naší klientské lince. Informace o očkování najdete také v naší aplikaci.

Děkujeme za pochopení, MediClinic.

zavřít