Mediclinic

Preventivní prohlídka u lékaře

Preventivní prohlídka u Vašeho praktického lékaře pro dospělé se provádí každé 2 roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců. Její obsah je pevně ukotven ve vyhlášce o preventivních prohlídkách č. 70/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jakmile se dostavíte na preventivní prohlídku, Váš registrující lékař u Vás:

 • Doplní anamnézu včetně sociální, se zaměřením na její změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních a plicních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí.
 • Provede kontrolu očkování.
 • Provede kompletní fyzikální vyšetření, především:
  • změření krevního tlaku,
  • zjištění indexu tělesné hmotnosti,
  • orientační vyšetření zraku a sluchu,
  • onkologickou prevenci z hlediska rodinné, osobní a pracovní anamnézy, vyšetření kůže a v případě zjištěného podezření vyšetření per rectum. U mužů při pozitivní rodinné anamnéze, nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů také klinické vyšetření varlat.
 • Provede vyšetření moči diagnostickým papírkem.
 • Zkontroluje a zhodnotí výsledky dalších předepsaných preventivních vyšetření, a pokud nebyly v daných termínech provedeny, zajistí je.

Informujte se o svých
nárocích z veřejného pojištění

Pro pacienta

Přehled nabízených
očkování

Pro pacienta

Interaktivní mapa
ordinací v čr

Pro pacienta

Prohlédněte si nové číslo
časopisu MediClinic Plus

Pro pacienty

Registrace nového pacienta

Je jednoduché přejít k nám, nemusíte navštívit svého praktika.

Používáme cookies ke zlepšení fungování našeho webu a personalizaci reklamy. Pokračováním v prohlížení souhlasíte s jejich používáním.

SOUHLASÍM