Mediclinic
left right

MediClinic Kardiologie Praha 9 - Vajgarská

Pracoviště kardiologie

MUDr. Čapek Jan

Lékař ordinace MUDr. Čapek Jan

Medailonek
 Bortlová Vladimíra

Sestra ordinace Bortlová Vladimíra

Medailonek
 Gaudlová Lenka

Sestra ordinace Gaudlová Lenka

Tel:
+420 251 034 247
Email:
kardiologie1-Praha@ordinace.mediclinic.cz

Ordinační hodiny

 • Po Ambulance 07.00 - 12.00 Ambulance 13.00 - 16.00
 • Út Ambulance 07.00 - 12.00 Ambulance 13.00 - 16.00
 • St Ambulance 07.00 - 12.00 Ambulance 13.00 - 17.00
 • Čt Ambulance 07.00 - 12.00 Ambulance 13.00 - 14.30
 • Ambulance 07.30 - 12.00

Adresa ordinace

Poliklinika

 • Vajgarská 1141
  198 00 Praha 9 - Kyje
 • Více lékařských
  oborů v místě
 • Ordinace
  s výtahem
 • P Snadné
  parkování
 • Ordinace
  v patře
 • Bezbariérový
  vstup
 • Wi-Fi
  připojení
 • Lékárna
  v dosahu
 • Možnost platit kartou
Zobrazit mapu

Nabídka ordinace

Ordinace má smlouvu
s těmito pojišťovnami

 • Všeobecná zdravotní
  pojišťovna ČR
  Všeobecná zdravotní
  pojišťovna ČR
 • Vojenská zdravotní
  pojišťovna ČR
  Vojenská zdravotní
  pojišťovna ČR
 • Česká průmyslová
  zdravotní pojišťovna
  Česká průmyslová
  zdravotní pojišťovna
 • Oborová zdravotní pojišťovna
  Oborová zdravotní pojišťovna
 • Zaměstnanecká
  pojišťovna Škoda
  Zaměstnanecká
  pojišťovna Škoda
 • Zdravotní pojišťovna
  ministerstva vnitra ČR
  Zdravotní pojišťovna
  ministerstva vnitra ČR
 • Revírní bratrská pokladna,
  zdrav. pojišťovna
  Revírní bratrská pokladna,
  zdrav. pojišťovna
 • Pojišťovna VZP, a.s.
  Pojišťovna VZP, a.s.

Fotogalerie

Měření INR

Měření INR

V jakých situacích se používá měření INR? 

Toto měření se provádí u pacientů, kteří musí užívat léky při takzvaném ředění krve. Nejčastějším důvodem jsou srdeční problémy (kardiostimulátor, nepravidelnosti rytmu, stavy po operacích srdečních chlopní, atd.), stavy po trombózách, emboliích, stavy po velkých operacích kloubů…a další.

Při protisrážlivé léčbě je důležité, aby krev nebyla naředěná moc, kdy hrozí riziko krvácení, ale ani málo, kdy je riziko vzniku krevní sraženiny. Stanovováním parametru srážlivosti (INR), dokážeme léčbu optimálně řídit.

Při zahájení léčby jsou kontroly častější, po dosažení stabilní hladiny INR, obvykle na hodnotách 2 –3, stačí kontroly jednou za 4-6 týdnů.

Odběr, včetně vyhodnocení se provádí v ordinaci. Celé vyšetření trvá 3 - 5 minut. Test se provádí z jedné kapky krve, kterou sestra odebere pacientovi vpichem do bříška prstu a nanese přímo na diagnostický papírek, který se potom zasune do měřícího přístroje.

Pacient nemusí být speciálně připravený, nemusí být nalačno a může přijít kdykoliv v ordinační době. Když je výsledek v žádoucím rozmezí, naplánuje sestra další kontrolu. Při vychýlení hodnoty rozhodne lékař o dalším dávkování léku a následné kontrole.

zavřít

EKG

EKG

Elektrokardiogram (zkráceně EKG) je záznam časové změny elektrického potenciálu způsobeného srdeční aktivitou. Tento záznam je pořízen elektrokardiografem.

Tímto vyšetřením se posuzuje, zda je srdeční aktivita normální nebo zda dochází k jejím poruchám. Odhaluje akutní či proběhlé poškození srdečního svalu, především infarkt myokardu, poruchy distribuce elektrolytů, detekuje poruchy převodního systému srdečního a blokád I. a II. řádu. Je také nástrojem pro screening i schemické choroby srdeční během zátěžových testů.

zavřít

Ergometrické vyšetření

Ergometrické vyšetření

Ergometrické vyšetření, jinak známé jako „šlapání na kole“ ukáže, jak vaše srdce zvládá fyzickou zátěž.

Ergometrie spočívá v postupném zvyšování tělesné námahy za současného snímání EKG, průběžně je měřena tepová frekvence a krevní tlak.

zavřít

TK Holter

TK Holter
TK Holter neboli ambulantní monitorování tlaku krve je metoda, která spočívá v měření krevního tlaku speciálním digitálním tlakoměrem malých rozměrů, jenž je vybaven pamětí, do které se zaznamenávají naměřené hodnoty krevního tlaku a pulzu. Pacientovi je na paži umístěna měřící manžeta, která je vybavena čidlem, toto čidlo slouží ke snímání zvuků vycházejících z pažní tepny. Manžeta se nafukuje pomocí malého kompresoru, který je umístěn u pasu pacienta a vyfukuje se pomocí automatického ventilu. Naměřené hodnoty jsou zaznamenávány do paměti přístroje, poté přepsány na pevný disk počítače a vyhodnoceny lékařem. Toto měření probíhá automaticky v průběhu celého dne, při běžných denních činnostech i ve spánku. Probíhá bez přítomnosti lékaře či zdravotní sestry.
zavřít

ECHO

ECHO

Echokardiografie

 je zobrazovací metoda využívaná v lékařství k ultrazvukovému vyšetření srdce. Jedná se o zcela bezbolestné vyšetření bez nutnosti přípravy pacienta, odborně ale náročné, vyžadující nákladné vyšetřovací zařízení.

Odrazy ultrazvuku ze srdce jsou analyzovány přístrojem (echokardiografem) a převedeny na pohybující se obrázek srdečních stěn a struktur (chlopní, oddílů, jejich velikost a funkci, případně i směr a rychlost krevního proudu, a dokonce odhad nitrosrdečních tlaků.

Vyšetření pomocí echokardiografie slouží k:
- posouzení velikosti srdce
- hodnocení velikosti srdečních oddílů
- tloušťky stěn a jejich pohybu
- charakteristice srdce (struktury chlopní a změnám při jejich poškození)

zavřít

MUDr. Čapek Jan medailonek

Pan doktor Čapek vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor lékařství. Poté získal atestaci I. stupně v oboru interního lékařství a následně atestaci v oboru kardiologie, při níž prospěl s pochvalou. Je držitelem funkční licence pro obor transesofageální echokardiografie a licence vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru kardiologie.

V průběhu své praxe nejprve pracoval téměř deset let jako sekundární lékař na III. interní-kardiologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, poté necelé dva roky působil jako vedoucí lékař interní JIP II – kardiovaskulární v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav a následně 5 let jako vedoucí lékař kardiologických ambulancí v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav.

Ve svém volném čase rád lyžuje, jezdí na kole a fotografuje.

Se svými pacienty se kromě českého jazyka domluví také anglicky

zavřít

Bortlová Vladimíra medailonek

Sestra Bortlová vystudovala Střední zdravotnickou školu a také se věnovala pomaturitnímu specializačnímu studii v oboru zdravotní sestra v úseku práce ošetřovatelské péče o dospělé.

Prošla těmito kurzy:

- příprava ve speciálním úseku v domácí péči /Home care/,

- školitelka domácí péče,

- rehabilitace pro zdravotní sestry na 1. LF UK v Praze.

Pracovní zkušenosti získávala na septické chirurgii, Home Care oddělení, akutním interním příjmu a kardiologické ambulanci.

Je členkou České kardiologické společnosti.

Domluví se plynně ruským jazykem.

zavřít

Informujte se o svých
nárocích z veřejného pojištění

Pro pacienta

Přehled nabízených
očkování

Pro pacienta

Interaktivní mapa
ordinací v čr

Pro pacienta

Prohlédněte si nové číslo
časopisu MediClinic Plus

Pro pacienty

© copyright MediClinic 2024 Domácí péče Praha Created by inCUBE

Vážení pacienti,

prosíme, buďte k ostatním pacientům a také personálu ordinace ohleduplní, proto v případě jakéhokoliv respiračního onemocnění vstupujte do čekárny a ordinace s respirátorem.

Vakcíny pro přeočkování dospělých proti černému kašli (Adacel) jsou opět dostupné, o možnosti očkování se informujte u svého praktického lékaře nebo na naší klientské lince. Informace o očkování najdete také v naší aplikaci.

Děkujeme za pochopení, MediClinic.

zavřít